KONIN. Artystyczne ferie, walentynki i ele-mele

Walentynki

W ramach programu ,,Artystyczne ferie”, realizowanych przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, do uczestnictwa w zajęciach zaproszono dzieci z Konina. Skorzystały zorganizowane grupy z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz uczestnicy okazjonalni.

Do nich należy zaliczyć młodych ludzi z półkolonii zorganizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk” przy Szkole Podstawowej nr 15. Były zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty twórczego rozwoju, zabawy teatralne, gry i zabawy edukacyjne, turniej tenisa stołowego. Oprócz tego realizowano stałe formy zajęć. Z oferty skorzystało łącznie 190 dzieci. Na zakończenie zorganizowano bal karnawałowy z zabawami, konkursami i słodkim poczęstunkiem. Dzieci otrzymały także pamiątkowy dyplom za udział w ,,Artystycznych feriach”.

Kolejny raz w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się miłosna impreza z okazji Walentynek. Można było wyśpiewać zakochane piosenki podczas karaoke. Uczestnicy zajęć wraz z rodzicami i przyjaciółmi doskonale się bawili, także biorąc udział w konkursach i akcji plastycznej ,,Serce dla…”

W programie ,,Walentynkowe show” Pan Rozbawialski z Towarzystwa Teatralnego ,,Ele-Mele” zaprosił dzieci wraz z rodzinami do udziału w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, recytując wiersze o miłości. Podczas karaoke formacja taneczna ,,The Street” wystąpiła w nowej roli, odkrywając w sobie umiejętności wokalne. Celem imprezy było: celebrowanie poprzez wspólną zabawę miłości do bliskich, umacnianie więzów przyjaźni, rozwijanie umiejętności okazywania uczuć, a przy okazji rozwój talentów artystycznych uczniów. O dobry nastrój zadbał śpiewająco dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Mirosław Grzanka.

is_dsc00001

Picture 1 of 12

(nadesłał: MDK w Koninie)