STARE MIASTO. Szybki ratunek to życie

posłanka Elżbieta Streker-Dembińska

Jak powinny być zorganizowane służby ratownicze, dyskutowano na Kongresie Strażaków – Ratowników OSP w Starym Mieście. Poruszano też inne kwestie. Na przykład zdobywania środków finansowych na działalność straży. O planowanych rozwiązaniach prawnych w zakresie ochrony zdrowia mówiła posłanka Elżbieta Streker-Dembińska.

Zwróciła uwagę, że szpitale mają stać się przedsiębiorstwami leczniczymi. I pojawia się problem pogotowia ratunkowego, które może w takim systemie ucierpieć. Dlatego trzeba się zastanowić, jak mają być usytuowane tego rodzaju służby. Wskazała pozytywny przykład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednej ogólnokrajowej instytucji, która potrafi skutecznie nieść pomoc.

O funkcjonowaniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie mówiła dyrektor Barbara Szeflińska. Poruszyła kwestię szybkiego powiadamiania i wysyłania karetek. Przyznała, że najlepiej by było, aby wyjazd nastąpił w ciągu jednej minuty. Nie poruszyła jednak kwestii, jaki jest czas dotarcia do potrzebujących ratunku, a jeżeli jest on zbyt późny, jakie są tego przyczyny. A to zasługuje na osobną dyskusję. I nie chodzi tylko o dobre zorganizowanie służb, ale także takie podstawowe sprawy, jak przejezdne drogi czy uporządkowanie numeracji domów.

Kolejna sprawa to kwalifikacje tych, którzy niosą pomoc. Andrzej Piaskowski, prezes OSP w Starym Mieście, mówił o możliwościach szkoleniowych. W marcu rozpoczyna się projekt, który pozwoli na podniesienie kwalifikacji strażaków w zakresie ratownictwa przeciwpowodziowego i na wodzie. Dostał on finansowe wsparcie z Unii Europejskiej. Andrzej Piaskowski podkreślił, że trzeba zabiegać o dotacje z zewnątrz. Powiedział również o potrzebie współpracy na szczeblu powiatu wszystkich instytucji zajmujących się ratownictwem.

Akcję ,,Pomoc przedmedyczna w staromiejskich gimnazjach” podsumował Robert Bielecki – wykładowca, ratownik medyczny; o obowiązkach informacyjnych samorządów mówił Bartłomiej Michalak – wykładowca, prawnik; o Lotniskowej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim Patryk Lewandowski – strażak, Aeroklub Koniński.

Organizatorami kongresu byli: OSP w Starym Mieście, Zespół Szkół Medycznych – Policealne Studium Medyczne w Koninie, Wójt Gminy Stare Miasto i Inicjatywa ,,Zdrowa gmina”.

is_068

Picture 1 of 26

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA