SOMPOLNO, WILCZYN. Malinowski i Tomczak do rad gmin

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Wilczynie zdecydowanie wygrał Tadeusz Tomczak. Poparły go 232 osoby. Kolejny kandydat uzbierał 91 głosów.

Wyrównana walka była w gminie Sompolno. Wygrał Karol Malinowski, zdobywając 58 głosów. Drugiego kandydata poparły 53 osoby.