KONIN. Pokazywali siebie

Gimnazja

O tym, że autoprezentacja, czyli umiejętność tworzenia własnego wizerunku to sztuka trudna lecz bardzo ważna, przekonali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych podczas warsztatów zorganizowanych przez Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koninie Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

W trakcie trzygodzinnych zajęć młodzież z Zespołów Szkół im. Mikołaja Kopernika, Górniczo-Energetycznych, Technicznych i Hutniczych, Budowlanych a także II i III Liceum poznawała tajniki doskonalenia umiejętności interpersonalnych – autoprezentacji i wystąpień publicznych. 23-osobowa grupa zapoznała się między innymi z metodami rekrutacji pracowników, metodami szukania pracy oraz zasadami prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zajęcia praktyczne, które odbyły się 2 marca w siedzibie konińskiego ośrodka składały się z dwóch części. Każda była skierowana do innej grupy odbiorców. Poza wspomnianymi warsztatami dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbyły się również zajęcia „Moja droga ku przyszłości”, z udziałem młodzieży gimnazjalnej. 16 uczniów Gimnazjów nr 6 i 7 z zaangażowaniem wypracowywała własną wizję przyszłości oraz ścieżkę realizacji swoich celów i marzeń.
Warsztaty z dużą ilością ćwiczeń praktycznych oraz elementami integracyjnej zabawy zostały przeprowadzone przez doświadczone trenerki w partnerstwie z Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości.

is_obraz-036

Picture 1 of 5

(nadesłała: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA