KONIN. Krystyna Chowańska prezesem TPD

Krystyna Chowańska

Na Zjeździe Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wszystkie głosowania były jednogłośne, zarówno w sprawie udzielenia absolutorium, jak i wyboru ciał statutowych. Dlatego formalnością było wskazanie prezesa. Została nim ponowanie Krystyna Chowańska. Na spotkaniu Medalem im.dr Henryka Jordana uhonorowano Barbarę Niedźwiedź, pedagog pierwszej tepedowskiej Poradni Społeczno-Wychowawczej w Koninie.

W sprawozdaniu z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w latach 2007 – 2010 opisano wiele działań opiekuńczych, wychowawczo-profilaktycznych, rehabilitacyjnych, związanych z organizacją środowiskowych imprez kulturalno-rekreacyjnych. ,,Główny nasz cel to bycie blisko problemów dziecka i rodziny, podejmowanie zadań służących opiece nad dzieckiem, wspieranie jego rozwoju, zapobieganie sieroctwu i patologii społecznej” – podkreślono.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest silną organizacją, jeżeli zważy się, kto do niego należy. Ale i przejrzystą. W sprawozdaniu czytelnie zostały zaprezentowane także kwestie finansowe.

Na spotkaniu złotą odznakę ,,Zasłużony Działacz TPD” otrzymał Andrzej Herudziński, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim, członek Prezydium Zarządu Powiatowego TPD, srebrną – Hanna Szczekocka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, członek Prezydium Zarządu Miejskiego TPD w Kleczewie; odznaki ,,Przyjaciel Dziecka”: Zdzisław Dębowski – kanclerz PWSZ w Koninie, dziennikarz Mirosław Jurgielewicz, Barbara Matusiak – pedagog, członek Zarządu Gminnego TPD w Grodźcu, Mirosław Włodarczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej, członek Zarządu Gminnego TPD w Kazimierzu Biskupim. Odznaki wręczali członkowie Zarządu Głównego TPD: Jerzy Brozdowski i Krystyna Chowańska.

is_dsc04415

Picture 1 of 40

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA