BABIAK. Raz, dwa, trzy, Tadeuszu Sierakowski – znowu ty

Wójt Babiaka

Przewodniczącym Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Babiaku został ponownie Tadeusz Sierakowski. Decyzja zapadła jednogłośnie. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. Obecni byli także wójt Wojciech Chojnowski, zastępca wójta Tomasz Szymański, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, senator Ireneusz Niewiarowski, dyrektor generalny KSS Grzegorz Siwiński. 

Tadeusz Sierakowski został również przedstawicielem do Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia. Do Zarządu Gminnego Koła Sołtysów WSS wybrani zostali ponadto: Krystyna Antosik, Monika Kwiatkowska, Robert Galęba, Józef Kwiatkowski.

Na spotkaniu mówiono o nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim i Związku Wzajemności Członkowskiej „Sołectwo”. Na ten temat więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.kss.org.pl

(nadesłało: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów)