KAWĘCZYN. Dwóch honorowych obywateli

,,Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn” – to tytuł monografii, której autorem jest ks. dr Henryk Witczak (maturę zdawał w Zespole Szkół Górniczych w Koninie). To swoista encyklopedia o lokalnej społeczności. Zapewne niewielu wie, że honorowe obywatelstwo gminy nadano dwóm osobom: papieżowi Janowi Pawłowi II i prezydentowi Lechowi Wałęsie.

,,Niech ukazanie się niniejszej monografii zachęci mieszkańców Gminy Kawęczyn nie tylko do czytania jej, ale także do jeszcze większego umiłowania stron rodzinnych i do dalszego działania na rzecz ich rozwoju” – napisał w przedmowie wójt Jan Nowak. Z jego inicjatywy – od wielu lat bowiem pełni ważne funkcje w strukturach OSP – powstała także ,,Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego”. Jej autorem jest Bartosz Stachowiak, dyrektor Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku. To dokumentacja historii jednostek OSP, zawierająca setki nazwisk druhów, przypominająca o ich społecznej pracy.

Dziękujemy wójtowi gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi za przekazanie Konińskiej Gazecie Internetowej tych dwóch monografii.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA