KOŁO. Mapa imprez pod okiem policji

Policja

,,Pierwszy dzień wiosny to okazja do radości i zabawy, jednak jest to również popularny wśród dziatwy szkolnej „dzień wagarowicza”. Aby święto to przebiegło spokojnie i bezpiecznie, kolscy policjanci już od kilku dni podejmują szereg prewencyjnych przedsięwzięć. W poniedziałek będzie też więcej patroli” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Kole.

Oto dalsza część komunikatu: ,,Pewnie i w tym roku znaczna część uczniów zamiast do szkoły, uda się na mniej lub bardziej oficjalne wagary. Aby nic nie zaburzyło świętowania, policjanci od kilku dni zbierają informację o ilości, uczestnikach i formach imprez jakie się będą odbywały. Mundurowi przeprowadzili szereg spotkań i pogadanek z dziećmi a także pedagogami w szkołach. Stworzono mapę imprez do której dostosowana zostanie policyjna służba.

Choć dotychczas nigdy nie było żadnych większych incydentów związanych z tym dniem, policjanci jak co rok apelują do uczniów szkół o rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego  i zasad współżycia społecznego. Młodzi, którzy złamią prawo muszą liczyć się z konsekwencjami. W poniedziałek kolscy policjanci będą baczniej przyglądać się młodzieży, aby w uzasadnionych przypadkach podejmować odpowiednią interwencję. Pod lupę wzięte zostaną newralgiczne miejsca, gdzie najczęściej gromadzą się młodzi ludzie, a także obiekty handlowe – pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.

Pierwszy dzień wiosny nieodłącznie związany jest z topieniem „marzanny”. Barwne dziecięce korowody będą przemieszczać się przez miasto i tereny wiejskie, dlatego prosimy wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.

Pamiętajmy jednak, że ani policja, ani szkoła nie są w stanie dzieciom i młodzieży zapewnić bezpieczeństwa bez pomocy rodziców. Stąd nasz apel, aby zwłaszcza tego dnia rodzice:

  • postarali się ustalić jak i z kim dziecko będzie spędzało ten dzień,
  • kolejny raz przestrzegli przed zgubnymi skutkami alkoholu czy narkotyków,
  • wyjaśnili, że zorganizowane formy świętowania są o wiele bezpieczniejsze.

Policjanci ufają, że te wszystkie wspólnie prowadzone działania pozwolą na spokojny i bezpieczny przebieg wiosennego świętowania”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA