KONIN. GOLINA. Gospodarka odpadami będzie spółką

IS_033

Dzisiaj zostanie uroczyście podpisana umowa w formie aktu notarialnego, w związku z przekształceniem zakładu budżetowego “Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, ul. Sulańska 13″ w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą ”Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z o.o., z siedzibą w Koninie”.

Już wczoraj, na nadzwyczajnej sesji, Rada Miejska w Golinie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do tej spółki prawa handlowego oraz wniesienie kapitału zakładowego w wysokości 5 000 zł, stanowiącego 5 udziałów po 1000 zł. ,,Za” głosowało 9 radnych, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.