KONIN. Największa inwestycja dziesięciolecia

IS_077

Wszystko wskazuje na to, że w Koninie powstanie zakład termicznej utylizacji odpadów. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł, z czego przeszło połowa zostanie sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej. Jeżeli uwzględni się fakt, że do spółki, która będzie inwestorem, na przystąpić oprócz miasta Konina ok. 30 samorządów z czterech powiatów, na którym to terenie mieszka ok. 350 tysięcy osób, to można uznać, że takie przedsięwzięcie zdarza się raz na bardzo wiele lat. I jest czymś wyjątkowym.

Inwestycja powstanie na terenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. 6 kwietnia prezydent miasta Józef Nowicki oraz dyrektor MZGOK Jan Skalski podpisali akt notarialny dotyczący przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na razie jedynym udziałowcem jest miasto Konin, które wniosło do spółki majątek o wartości prawie 40 mln zł. Ale docelowo tych udziałowców ma być ok. 30. Trzeba wspomnieć, że inicjatorem projektu ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, którego główną częścią jest właśnie budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów był Związek Międzygminny ,,Koniński Region Komunalny”.

Budowę zakładu termicznej utylizacji odpadów wymuszają przepisy unijne, karające za niszczenie środowiska naturalnego. Takie zakłady są sprawdzonym rozwiązaniem. Funkcjonują na przykład w Szwajcarii, kraju, który jest prawdopodobnie najbardziej na świecie uwrażliwiony na sprawy ochrony środowiska. Istnieje tam od 2000 roku całkowity zakaz składowania odpadów komunalnych. Ale termiczna utylizacja odpadów nie jest rozwiązaniem bezszkodowym. Pierwszym etapem jest selektywna zbiórka odpadów i jak najszersze ponowne wykorzystanie w produkcji tego, co ludzie wyrzucają. I to jest pole do popisu dla edukacji publicznej na poziomie samorządów. Duże znaczenie ma też rezygnacja z rozbuchanego konsumpcjonizmu na rzecz bardziej ekologicznego zaspokajania potrzeb.

Tekst i zdjęcia – Zbigniew Nabzdyk