GOLINA. Do senatora: ,,A my gorsi?”

Sołtysi i przewodniczący rad

Na spotkaniu sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w Golinie senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, usłyszał zarzut, że samorządy mieszkańców miast są traktowane gorzej i nie dysponują swoimi funduszami. A tym samym mają mniejsze szanse zrobienia czegoś dobrego.

Senator tłumaczył, że miasta pod względem wielkości bardzo się różnią i przy powstawaniu ustawy nie potrafiono znaleźć właściwego rozwiązania. A czas gonił. Dlatego funkcjonuje tylko fundusz sołecki. Nie przekonało to jednak obecnych, m.in. Jacka Kapuścińskiego, przewodniczącego rady osiedla ,,Wschód”. Bo wszędzie mówi się tylko o sołtysach. A samorządy mieszkańców miast są na marginesie.

Rzeczywiście, doszło tu do paradoksu. Bo są wsie dużo większe od miast. W regionie konińskim takim najjaskrawszym przykładem jest Strzałkowo (wieś) i Dąbie (miasto). Ta pierwsza miejscowość jest pod względem ludności przeszło 2 razy większa od tej drugiej.

Na spotkaniu w Golinie został wybrany 3-osobowy Zarząd Gminnego Koła Sołtysów. Tworzą go: przewodnicząca Agnieszka Purol, Aleksandra Augustyniak i Anna Kapturska. Przedstawicielami gminy Golina do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zostały: Agnieszka Purol i Anna Kapturska, Aleksandra Augustyniak weszła do Rady WSS.

Oto wykaz sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych: Adamów – Piotr Karnafel, Barbarka – Stanisław Paszek, Bobrowo – Tomasz Sikorski, Brzeźniak – Janusz Szrama, Chrusty – Janusz Karnafel, Głodowo – Paweł Działak, Golina Kolonia – Aleksandra Augustyniak, Kawnice – Jerzy Modelski, Kraśnica – Elżbieta Cieślak, Kolno – Agnieszka Purol, Lubiecz – Sylwester Simiński, Myślibórz – Małgorzata Czerniak, Przyjma – Marek Chlebowski, Radolina – Krzysztof Szymański, Rosocha – Piotr Kruszyna, Spławie – Anna Kapturska, Sługocinek – Tadeusz Kasprzyk, Węglew – Zofia Głuchowska, Osiedle ,,Wschód” – Jacek Kapuściński, Osiedle ,,Zachód” – Piotr Mielczarek, Osiedle ,,Starówka” – Krzysztof Walczyński.

is_038

Picture 2 of 22

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA