KONIN. Grunt to bezpieczeństwo

nauczyciele_nowego_przedmiotu

35 nauczycieli zdobyło kwalifikacje do prowadzenia w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W PWSZ w Koninie zakończyła się 9 kwietnia I edycja studiów podyplomowych o tej samej nazwie. Oprócz zajęć teoretycznych, słuchacze mieli okazję zapoznać się, w trakcie wizyt studyjnych, z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wymagają przygotowania merytorycznego i metodycznego nauczycieli  w celu zdobycia przez nich kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Możliwości takie stworzyły studia podyplomowe oferowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, których nazwa jest zbieżna z nazwą wspomnianego przedmiotu.

Studia podyplomowe trwały trzy semestry i obejmowały łącznie 350 godzin zajęć. Plan studiów, zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi przez MEN, uwzględniał zakres wiadomości i umiejętności praktycznych z różnych obszarów wiedzy związanych z obronnością oraz bezpieczeństwem (indywidualnym i zbiorowym). Oprócz zajęć teoretycznych, słuchacze mieli okazję zapoznać się, w trakcie wizyt studyjnych, z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zakończone w sobotę studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa” to już 59. edycja studiów zrealizowanych przez PWSZ w Koninie. W ciągu 12 lat studia te ukończyły 2 224 osoby, uzyskując tym samym nowe kwalifikacje oraz poszerzając, uzupełniając i aktualizując posiadaną wiedzę.

(nadesłał: Artur Zimny, pełnomocnik rektora ds. studiów podyplomowych)