KLECZEW (BUDZISŁAW KOŚCIELNY). Policja uczyła dzieci

Budzisław Kościelny

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym uczestniczyły w akcji „Bądź widoczny – świeć przykładem”. Policjanci zapoznali ich z najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są najmłodsi. Podczas spotkania szczególną uwagę zwrócono na korzyści wynikające z noszenia elementów odblaskowych.

Wzrost ruchu motoryzacyjnego i zwiększające się zagrożenie bezpieczeństwa na drogach zmusza dorosłych do podjęcia konkretnych działań zapobiegawczych w stosunku do dzieci. Począwszy od I klasy szkoły podstawowej, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, dzieci stają się pełnoprawnymi jego uczestnikami. Mogą samodzielnie korzystać z dróg w charakterze pieszych. Droga dziecka do szkoły staje się więc ważnym problemem komunikacyjnym i edukacyjnym.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, na zaproszenie dyrektora szkoły Marioli Brorzyńskiej i radnego Rady Miejskiej Dariusza Adamczyka, odwiedzili Szkolę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym.

Podinspektor Waldemar Tyrański, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, oraz asp. sztab. Andrzej Gołębiowski rozmawili z dziećmi klas pierwszych, drugich i trzecich, przybliżając im podstawowe zasady ruchu drogowego. Uczniowie mogli m.in. dowiedzieć się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz jak prawidłowo interpretować i odczytywać znaki drogowe. Wspólnie obejrzano film pt.: „Słońce na drodze”, który przekonał największych niedowiarków o potrzebie używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach.

Po prelekcji policjanci wręczyli dzieciom książeczki do nauki przepisów ruchu drogowego oraz kilkaset elementów odblaskowych, które spowodują, że mali uczestnicy ruchu drogowego będą widoczni. Dyrektorowi szkoły przekazali 40 sztuk kamizelek odblaskowych, które zostaną wykorzystane podczas wycieczek szkolnych i stanowić będą doskonałe uzupełnienie, do niedawno zakupionych przez szkołę kasków ochronnych, na wycieczki rowerowe. Miejscowy radny poczęstował dzieci słodyczami.

Na zakończenie spotkania dzieci zapoznały się z wyposażeniem pojazdu specjalnego ruchu drogowego, wykorzystywanego do zabezpieczenia zdarzeń drogowych jako tzw. „pogotowie wypadkowe”.

Wspólnie z dyrekcją Szkoły ustalono, że podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie, także z dziećmi i młodzieżą klas starszych. Bowiem dzięki nim szkolna edukacja komunikacyjno-drogowa jest pełniejsza. Za możliwość spotkania i otrzymane prezenty szkoła serdecznie dziękuje.

(autor: fiedlerówka)