KLECZEW. Mazurek na Wielkanoc

Nie zaszkodziło nikomu zamieszanie związane z akcją Centralnego Biura Śledczego w Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin” S.A., z siedzibą w Kleczewie. W kolejnej kadencji prezesem Zarządu – dyrektorem generalnym będzie ponownie Sławomir Mazurek.

Członkiem Zarządu – dyrektorem ds. produkcji został znów Roman Tomaszewski, a członkiem Zarządu – dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Bożena Kopiecka. Pracownicy ponownie obdarzyli zaufaniem Andrzeja Czajkowskiego. I to on będzie ich reprezentował w kierownictwie spółki.