GOLINA. Pani marszałek do odwołania

Grupa radnych złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Miejskiej w Golinie Anny Kapturskiej. Zarzucają jej brak wymaganej przy pełnieniu tej funkcji neutralności oraz otwartości na współpracę, co uniemożliwia skuteczne działania na rzecz rozwiązywania problemów gminy.

Wniosek będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Nie jest jeszcze znany jej termin. Sesję zwołuje bowiem …przewodnicząca. I raczej będzie to jej ostatnie posiedzenie w tej roli, bowiem grupa radnych, która ją wyłoniła, nie jest już tak liczebna, jak to było na początku kadencji.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA