KRZYMÓW. Poligon w żwirowni

Za kilka miesięcy, dzięki trzem inwestycjom, przybędzie terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Krzymów. Koszty tych przedsięwzięć wynoszą ponad 1,3 miliona zł, z czego przeszło 700 tys. zł stanowią dotacje.

Od połowy lipca w Paprotni chętni będą między innymi mogli jeździć na rowerach górskich po specjalnej ścieżce, grać w paintball na poligonie strzeleckim oraz uprawiać nordic walking. Do końca września teren byłej żwirowni, przeznaczony dla miłośników sportu i rekreacji, zostanie ogrodzony i częściowo zrekultywowany, do budynku doprowadzona będzie woda oraz zasilanie energetyczne, posadzone zostaną drzewa i krzewy, wykonany parking dla samochodów oraz platforma widokowa.

Prace w Szczepidle, które zostaną zakończone w lipcu tego roku, obejmują budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia syntetyczną, utworzenie placu zabaw dla dzieci, utwardzenie części działki kostką brukową z wydzieleniem terenu rekreacyjnego, miejsc postojowych, chodników i punktu selektywnej zbiórki odpadów, wykonanie terenów zielonych, rabat z krzewami, ogrodzenie terenu oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych.

W sierpniu mają być zakończone prace przy modernizacji stadionu w Krzymowie. W ich wyniku powstaną między innymi boisko do piłki siatkowej plażowej oraz bieżnia lekkoatletyczna.

(nadesłał: Urząd Gminy w Krzymowie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA