KRAMSK. Ratowali 1187 razy

IS_HPIM1348

Tadeusz Tomaszewski będzie kierował ponowanie Zarządem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kramsku. To jego trzecia prezesowska kadencja. Zadecydowano tak 27 kwietnia w Rudzicy, gdzie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Uczestniczyło w nim 22 delegatów z 12 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy.

Zjazd bardzo sprawnie poprowadził Jarosław Mizerny. Tadeusz Tomaszewski, prezes ustępującego Zarządu Gminnego, przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 28 kwietnia 2006 roku do 27 kwietnia 2011 roku. Ochotnicze straże pożarne w gminie Kramsk zrzeszają 636 członków, w tym 389 członków czynnych. W minionej kadencji udało się zmodernizować 7 obiektów strażackich, w: Święćcu, Milinie, Rudzicy, Izabelinie, Woli Podłężnej, Wielanach i w Kramsku (modernizacja tego ostatniego zostanie ukończona do 31 maja br.). Zakupiono samochody dla OSP w Helenowie Drugim, Święćcu, Milinie, Wielanach i Woli Podłężnej.

Druh Tomaszewski podkreślił, że organizacja strażacka oprócz działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej jest również bardzo zaangażowana w działalność społeczno-kulturalną na rzecz swoich środowisk lokalnych. Komendant gminny OSP Andrzej Pospieszyński poinformował, że w okresie sprawozdawczym strażacy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń ratowniczo-gaśniczych 1187 razy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że w tym okresie jednostki wypracowały dochody w kwocie 221 458 zł.

Nowy Zarząd Gminny będzie działał pod kierownictwem prezesa Tadeusza Tomaszewskiego. Za sprawy bojowe odpowiedzialność wziął Andrzej Pospieszyński – komendant gminny OSP, a za finanse Józef Gajda, wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ponadto do Zarządu Gminnego zostali wybrani druhowie: Andrzej Rusin i Jan Górski (OSP Kramsk), Marek Pietrzykowski i Paweł Tomaszewski (OSP Grąblin), Adam Juszczak i Jarosław Mizerny (OSP Patrzyków), Sławomir Szurgot (OSP Helenów Drugi), Henryk Chmielewski (OSP Milin), Kazimierz Myśliński (OSP Święciec), Jerzy Smolarek (OSP Izabelin), Kamil Baranowski (OSP Pąchów) i Ryszard Matczak (OSP Rudzica).

(nadesłał: Urząd Gminy w Kramsku)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA