POWIAT KONIŃSKI. Nowa, wariacka koalicja. Starosta Bielik odwołany. Waszak nowym starostą

IS_080

Od 2 maja starostą konińskim nie jest już Stanisław Bielik, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w rejonie konińskim. Pękła dotychczasowa koalicja PSL – PO – Towarzystwo Samorządowe. Otworzyło to furtkę do uzbierania 15 głosów radnych, koniecznych do odwołania starosty. Znacznie trudniejszym zadaniem będzie jednak stworzenie bez udziału PSL trwałej, stabilnej większości, bowiem w nowej rządowej  grupie są przedstawiciele bardzo różnych opcji, od SLD do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. I grupa ta na nowego starostę powołała …przedstawicielkę Platformy Obywatelskiej Małgorzatę Waszak, dotychczasową …zastępczynię Bielika.  

Opozycja zgłaszając na poprzedniej sesji wniosek o odwołanie starosty zarzucała mu m.in. pobranie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, zamieszczenie w ,,Zielonym Sztandarze” materiału promocyjnego firmowanego przez Komitet Wyborczy PSL, sfinansowanego z budżetu powiatu, brak właściwego nadzoru nad dotacjami udzielanymi przez powiat, wprowadzenie w błąd radnych przy uzasadnieniu podwyżek dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Jak powiedział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Perkowski, kontrola w znacznym stopniu potwierdziła zarzuty i dlatego członkowie KR większością głosów poparli wniosek.

Starosta Stanisław Bielik w mowie obrończej przyznał, że nie powinno dojść do zamieszczenia materiału promocyjnego w ,,Zielonym Sztandarze”, sygnowanego jako materiał wyborczy PSL. Tłumaczył, że doszło tu do uchybienia z winy redakcji. A tygodnik zwrócił już całą kwotę wraz z odsetkami.

Radnego Janusza Stankiewicza to nie usatysfakcjonowało. Użył bardzo ostrego porównania do przestępcy, który napada na starostwo, coś zabiera, a potem zapewnia że wszystko zwróci i że nic złego się nie stało.

Decydujące było jednak zachowanie radnych Towarzystwa Samorządowego. Z jednej strony Włodzimierz Pawlak stwierdził publicznie, że był przeciwko koalicji, jaka zawiązała się w Radzie Powiatu Konińskiego. A z drugiej przewodniczący Rady Andrzej Nowak zauważył, że gdyby każdą osobę publiczną miano odwoływać z pełnionej funkcji na podstawie tego typu zarzutów, jakie postawiono staroście konińskiemu, zabrakłoby osób do objęcia ważnych stanowisk.

Wynik głosowania zdawał się zaskoczyć wielu. I oznacza nowy etap w historii powiatu konińskiego.

Zbigniew Nabzdyk

is_058

Picture 1 of 58