GOLINA. Jan Paweł II, czyli orędownik u Boga

IS_4

W tygodniu poprzedzającym beatyfikację Jana Pawła II w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie odbyły się specjalne lekcje religii, języka polskiego, historii, kółka „Ja i mój język ojczysty”, którym przyświecała postać Wielkiego Polaka. Wcześniej zorganizowano tematyczne konkursy oraz przygotowano okolicznościowe gazetki. Przypominano słowa Papieża: ,,Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”.

30 kwietnia wieczorem w kościele Matki Bożej Szkaplerznej grupa młodzieży pod kierunkiem wikariusza ks. Waldemara Czarneckiego przygotowała modlitewne czuwanie. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu młodzi ludzie za pośrednictwem prezentacji multimedialnych przybliżyli życie i posługę pasterską Ojca Świętego. Dopełnieniem czuwania były oazowe pieśni oraz modlitwa różańcowa. Całość zwieńczyły Apel Jasnogórski i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Tego samego wieczoru w filialnym kościele pw. św. Jakuba Ap. artyści scen krakowskich wystawili sztukę „Hiob”, która została przygotowana w oparciu o dramat autorstwa Karola Wojtyły. Zaprezentowali oni sceny zmagań człowieka z cierpieniem i doświadczeniem życiowym.

1 maja w południe w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona została dziękczynno-błagalna msza św za beatyfikację Jana Pawła II. W okolicznościowej homilii wikariusz ks. Henryk Tomczyk przypomniał fakt ustanowienia przez Jana Pawła II Święta Miłosierdzia Bożego. Nadmienił, iż „teraz jest czas Bożego Miłosierdzia, czas łaski, który należy wykorzystać”. W modlitwie wiernych kapłan prosił o „dobre owoce beatyfikacji Jana Pawła II”.

W godzinie śmierci Pana Jezusa odśpiewano przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Przemysław Ciesielski

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA