KONIN. Jedno zachorowanie na AIDS

W roku 2009 w Koninie i powiecie konińskim nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na AIDS. W roku ubiegłym był jeden. Nie odnotowano zachorowania na dur brzuszny lub czerwonkę.

Informacje te zawarto w dokumencie ,,Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu konińskiego i miasta Konina za rok 2010”. Przygotowała go Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie.