TUREK. Starosta Młynarczyk do odwołania

11 z 21 radnych zasiadających w Radzie Powiatu Tureckiego złożyło wniosek o odwołanie starosty tureckiego Dariusza Młynarczyka, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. Jego los wydaje się więc raczej przesądzony. Do głosowania wniosku może dojść w czerwcu.

Główny zarzut to wypłacenie 80 tys. zł odprawy, jakie na podstawie porozumienia otrzymał Krzysztof Bestwina, były już dyrektor szpitala w Turku. To podobno kwota o 50 tys. zł za duża.

Dariusz Młynarczyk jest członkiem Zarządu Regionu Wielkopolskiego PO. Od 2003 roku jest przewodniczącym Platformy w powiecie tureckim. O sobie pisze: urodziny optymista – Warto mieć marzenia. One się spełniają.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA