POWIAT KONIŃSKI. Do Zarządu marsz: Głąbicki, Jaroszewski, Wysocki

IS_004

Jest już znany pełny skład Zarządu Powiatu Konińskiego. Na dzisiejszej sesji wybrano do niego: Stanisława Głąbickiego z Rychwała (SLD – Klub Radnych Przyjazny Powiat), Tadeusza Jaroszewskiego z Krzymowa (niezależny, wszedł z listy PSL) oraz Jacka Wysockiego z Wierzbinka (Towarzystwo Samorządowe, był w dotychczasowym Zarządzie). W nowym Zarządzie Platforma Obywatelska wraz z Towarzystwem Samorządowym (swoistą przybudówką PO) ma 3 członków, czyli większość, SLD jednego, grupa radnych niezależnych – także jednego.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA