KAZIMIERZ BISKUPI (SOKÓŁKI). To nie tak!!!

Po tekście na temat Szkoły Podstawowej w Sokółkach zadzwoniło do nas kilka osób, które twierdzą, że słowa dyrektor Ewy Pachciarz: ,,Odbywa się normalna praca z dziećmi, w przyjemnej i serdecznej atmosferze” nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Od redakcji: W sytuacji, gdy chcą Państwo sprostować informacje, skomentować jakiś tekst lub wyrazić swoją ocenę prosimy o przesłanie a-maila na adres: redakcja@powiatkoninski.pl lub też przesłanie tradycyjnego listu na adres: Redakcja Konińskiej Gazety Internetowej, Węglew 62, 62-590 Golina. Anonimów nie zamieszczamy. Gwarantujemy jednak nieujawnianie nazwisk autorów, jeżeli sobie tego zażyczą.