BRUDZEW (KOŹMIN). Prezesem Romuald Rumiejowski

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brudzewie, będący jednocześnie zjazdem sprawozdawczo-wyborczym Związku. Tytuł honorowego prezesa za 36-letnie kierowanie organizacją nadano Józefowi Walkowskiemu.

Zjazd otworzył prezes Józef Walkowski. Odczytano sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnego OSP Brudzew za lata 2006-2010. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, którą tworzyli: Maciej Lament, Jerzy Sobieszczański, Zdzisław Ciesielski udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Na zjeździe obecnych było 41 delegatów z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Brudzew. Spośród nich do Zarządu Gminnego na kadencję 2011 – 2016 wybrano następujących druhów:

1. Prezes ZG ZOSP RP – Romuald Rumiejowski,
2. Wiceprezes – Władysław Karski,
3. Wiceprezes – Piotr Maciaszek,
4. Wiceprezes – Piotr Jankowski,
5. Komendant Gminny – Henryk Świętochowski,
6. Sekretarz – Radosław Chamera,
7. Skarbnik – Mankiewicz Wiesław,
8. Członkowie Zarządu: Daniel Kusz, Mirosław Skolimowski, Andrzej Karwacki, Grzegorz Rosiak, Andrzej Majtka, Tadeusz Tomczak, Zdzisław Ciesielski, Arkadiusz Antosik, Śmigielski Cezary, Bogumił Łaszkiewicz.

W nowej Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Tomasz Kiciński – przewodniczący, Jan Binkiewicz, Zbigniew Synenko, Bogumił Rosiak, Marek Włodarczyk. Delegatami na zjazd powiatowy zostali: Romuald Rumiejowski, Henryk Świętochowski, Daniel Kusz, Władysław Karski.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zbigniew Gradecki, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Turku Dariusz Stasiak, wójt gminy Brudzew Cezary Krasowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminie Krystyna Sznycer oraz zasłużeni strażacy z gminy Brudzew.

(źródło: Urząd Gminy w Brudzewie)