BYDGOSZCZ, WIERZBINEK. Dni Wierzbinka i naukowcy

logo_herbiflaga

Dni Wierzbinka to zabawa, występy artystycze, znane w kraju Targi Wierzby i Wikliny ,,Salix”, ale także konferencja naukowa pod patronatem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pod tytułem ,,Pogranicze Kujawsko-Wielkopolskie”. Rozpocznie się 11 czerwca 2011 r. godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbinku.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00   Otwarcie i powitanie Gości przez wójta mgra Pawła Szczepankiewicza

10.10   Słowo wstępne prowadzącego konferencję prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Biegańskiego

Referaty:

10.15   prof. zw. dr hab. Jacek Woźny

Pogranicze kujawsko-wielkopolskie w starożytności. Szlaki-przejścia-przewłoki

10.35   prof. zw. dr hab. Maksymilian Grzegorz

Pogranicze kujawsko-wielkopolskie podczas najazdów krzyżackich w 1. poł. XIV w.

10.50   dr Dariusz Karczewski

Urbanizacja rejonu nadgoplańskiego do poł. XVI w.

11.05   prof. nadzw. dr hab. Andrzej Mietz

Sieć szkół parafialnych pogranicza kujawsko-wielkopolskiego w XVII-XVIII w.

11.25   dr Tomasz Dziki

Wierzbinek i okolice w świetle historycznego opisu z 1844 r.

11.40   prof. nadzw. dr. hab. Zdzisław Biegański

Historiografia miast pogranicza kujawsko-wielkopolskiego

12.00-12.15 Przerwa

12.15   dr Jarosław Kołtuniak

Gmina Boguszyce w powiecie nieszawskim (aleksandrowskim) w latach międzywojennych

12.30   prof. nadzw. dr hab. Aleksander Lasik

Powstanie, struktury i działalność Selbstschutzu na terenie tzw. „Kraju Warty” w latach 1939-1940

12.45   prof. zw. dr hab. Ryszard Sudziński

Pogranicze kujawsko-wielkopolskie i jego charakter

13. 00  mgr Paweł Szczepankiewicz

Życie i działalność bp Czesława Lewandowskiego

13.15   dr Adam Wróbel

Z dziedzictwa językowego południowego pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. O etymologii nazw

13.30   prof. nadzw. dr hab. Aleksander Jankowski

Architektura kościoła w Młodojewie k. Słupcy – przyczynek do krytyki stanu badań zabytkowych świątyń drewnianych na pograniczu   kujawsko-wielkopolskim

14. 00  Dyskusja i zakończenie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA