SAMOOBRONA. List do ministra i wojewody

logo

Przewodniczący Zarządu Okręgowego Związku Zawodowego Rolnictwa ,,Samoobrona” w Koninie Józef Orkowski skierował list otwarty do Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Piotra Florka, wojewody wielkopolskiego.

,,Z powodu szerzącego się w Europie zakażenia pałeczką okrężnicy EHEC rosną straty polskich producentów warzyw i owoców. Chaos informacyjny podsyca panikę spowodowaną strachem przed zatruciem pokarmowym. Ogarnia ona coraz większą liczbę konsumentów. Spadają obroty w handlu warzywami i owocami, nie pomagają nawet niskie ceny hurtowe. Dodatkowo dramatyczną sytuację pogłębia rosyjski zakaz importu warzyw z Unii Europejskiej.

W okręgu konińsko-gnieźnieńskim działa około 1000 profesjonalnych producentów warzyw spod osłon. Ich straty są bardzo duże i gwałtownie rosną. Bezczynność władz powodowana prymitywną wiarą, że warunki na rynku warzyw i owoców same się poprawią i wyregulują, powiększa dramat tego zjawiska. Rolnictwo należy do sektora o największej wrażliwości na czynniki zewnętrzne, i powinno podlegać szczególnej ochronie. Sytuacja na polskich plantacjach przypomina klęskę żywiołową i tak przez władze publiczną powinna być traktowana, ze wszystkimi jej konsekwencjami.

Brak wsparcia rządu i jego wyspecjalizowanych agend dla poszkodowanych rolników może spowodować zatrzymanie rozwoju całej branży na wiele lat, a nawet doprowadzić do bankructwa niektórych producentów. Organizacje rolnicze, w tym Związek Zawodowy Rolnictwa “Samoobrona “, która skupia producentów rolnych, domagają się nadzwyczajnie pilnych decyzji, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Konieczne jest określenie i wprowadzenie w życie odpowiednich środków, regulacji prawnych oraz podjęcie działań mających na celu ograniczenie skutków ekonomicznych i społecznych załamania rynku warzyw. Uważamy, że do najpilniejszych należą:

1. Rzetelne informacje rządu na temat zagrożeń dla polskiego konsumenta zakażeniem  EHEC.

2. Wsparcie polskich producentów poprzez szeroką medialną akcję propagandową promującą polską, bezpieczną i zdrową żywność.

3. Wprowadzenie zakazu importu warzyw.

4. Podjęcie konkretnych działań władz na rzecz uzyskania unijnych rekompensat dla polskich producentów.

5. Podjęcie szybszej współpracy polskich służb z odpowiednimi służbami Rosji w celu zniesienia zakazu importu świeżych warzyw.

Wobec powagi sytuacji, w imię odpowiedzialności za państwo proponujemy działania, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych. Działania te można wprowadzić bezzwłocznie, od zaraz, a których oczekują zarówno producenci oraz konsumenci warzyw. Dlatego w imieniu poszkodowanych rolników oraz zdezorientowanych obywateli naszego kraju apeluję do Pana Ministra i Pana Wojewody o uważne wysłuchanie naszego głosu.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA