PWSZ KONIN. Człowiek i zasoby ludzkie

pwsz log

18 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych: rachunkowość, zarządzanie kadrami i prawo pracy oraz zarządzanie jakością.

Absolwenci rachunkowości zostali wyposażeni w wiedzę i zdobyli umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu księgowego oraz prowadzenia własnego biura rachunkowego. Studia te przygotowały słuchaczy do egzaminu państwowego w Ministerstwie Finansów umożliwiającego otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Studia z zarządzania kadrami i prawa pracy przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy, a w szczególności dla pracowników działów personalno-kadrowych, doradców personalnych, przedsiębiorców i kadry menedżerskiej oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za wdrażanie i stosowanie europejskiego prawa pracy.

Celem studiów z zarządzania jakością było przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej wdrażania i procesu certyfikacji systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i urzędach administracji publicznej, a także metod i technik doskonalenia już istniejących systemów zarządzania jakością w świetle wymagań normy ISO 9001:2008.

(nadesłała: Ewa Kapyszewska – Kierownik Działu Wydawnictw i Promocji, Rzecznik Prasowy Uczelni)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA