GRODZIEC. Co mają do ukrycia?

13 czerwca skierowaliśmy do wójta gminy Grodziec Piotra Juszczaka pytania, które dotyczyły finansowych kokosów, jakie otrzymała sekretarz gminy Beata Nowicka. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dlatego pytania ponawiamy publicznie.

,,Pan Piotr Juszczak
Wójt Gminy Grodziec

Na podstawie Prawa prasowego proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Z oświadczenia majątkowego sekretarz gminy wynika, że w 2010 zarobiła ona w ramach umowy-zlecenia z Urzędem Gminy w Grodźcu 27 150,26 zł za projekty POKL. Jaki zakres zadań pani sekretarz z tym się wiązał?
2. Czy była zawarta jedna umowa-zlecenie, czy też kilka?
3. Proszę o podanie dokładnej treści tych umów?
4. Czy Urząd Gminy analizował, jakie są ceny rynkowe za wykonanie tego rodzaju zadań?
5. Czy zadania te były wykonywane w godzinach pracy UG?

Zbigniew Nabzdyk
redaktor naczelny
Konińskiej Gazety Internetowej”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA