STOWARZYSZENIE A-2 WIELKOPOLSKA. W sprawie zagrożeń dla społeczności gmin

Stowarzyszenie Samorządowe A-2 Wielkopolska wydało stanowisko w sprawie zagrożeń dla społeczności gmin związanych z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2011 r. elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów powyżej 3,5 tony.

,,Wprowadzenie od 1 lipca br. opłaty elektronicznej za przejazd po określonych drogach krajowych i autostradach może spowodować znaczny odpływ ruchu samochodów ciężarowych i autobusów z autostrady na drogi równoległe i alternatywne.

Jesteśmy przekonani, że po wycofaniu winiety wielu kierowców tirów wybierze inne drogi. Przypomnijmy, że wcześniej w latach 2004-2005 badania wykazały, iż 80% samochodów ciężarowych przejeżdżało drogami krajowymi i lokalnymi, a tylko 20% autostradą.

Obawiamy się, że po 1 lipca br. sytuacja może się powtórzyć i nastąpi z tego powodu wzrost niebezpieczeństw dla użytkowników dróg lokalnych (przechodniów, rowerzystów, lokalnej społeczności przemieszczającej się po w/w drogach).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. jednoznacznie określiło odcinki autostrad i dróg krajowych, na których będzie pobierana opłata elektroniczna, dotyczy to np. autostrady A-2 odcinek Modła – Stryków, drogi ekspresowej S11 Krzesiny – Kórnik, drogi krajowej nr 92 na odcinkach skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 czy Poznań – Września.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie, że w związku z wprowadzeniem nowego systemu opłat znacznie nasili się negatywne zjawisko (przede wszystkim wypadkowość) obserwowane w tych miejscach. Ponadto, ciągły zwiększony ponadnormatywny ruch wpłynie negatywnie na otoczenie (budynki, degradacja środowiska, a nawet zdrowie ludzkie). Obawiamy się, że wywoła to niezadowolenie mieszkańców.

Stowarzyszenie Samorządowe A-2 Wielkopolska będące silną reprezentacją gmin powiązanych z autostradą A-2 uważa i apeluje, że dla złagodzenia negatywnych skutków wprowadzanego 1 lipca br. elektronicznego systemu opłat należy: poprawić stan bezpieczeństwa na drogach alternatywnych, wyprzedzająco podjąć działania po konsultacjach z samorządami eliminujące zagrożenia na drogach równoległych.”