GRODZIEC. Pani sekretarz jest cacy, dziennikarz szuka taniej sensacji

24 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Gminy w Grodźcu na pytania dotyczące umów-zleceń zawartych z sekretarz gminy Beatą Nowicką. Pytania zadaliśmy 13 czerwca.

,,Grodziec, dnia 24 czerwca 2011r.

Zbigniew Nabzdyk – Redaktor Naczelny Konińskiej Gazety Internetowej

Szanowny Panie Redaktorze

W związku z zamieszczeniem na łamach Konińskiej Gazety Internetowej pytań skierowanych do Wójta Gminy dotyczących mojej osoby, uprzejmie informuję, że nie mam nic do ukrycia czego dowodem jest moje oświadczenie majątkowe.

Ze względu na nieobecność Wójta Gminy (spowodowaną chorobą) i Pana zadziwiającą niecierpliwość zmuszona jestem zabrać głos we własnej sprawie i odpowiedzieć na Pana pytania.

1. Zgodnie z treścią umów zleceń do moich obowiązków jako koordynatora projektów należało:

- zarządzanie projektem

- koordynowanie prac personelu

- nadzór nad sprawozdawczością związaną z projektem

- końcowe rozliczenie projektu.

2. Zawarto kilka umów zleceń – w związku z realizacją 3 różnych projektów.

3. Analiza cen rynkowych i wynagrodzeń dla osób realizujących projekty przeprowadzana jest już na etapie pisania wniosków i zatwierdzana jest przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

4. Zadania realizowane w ramach umowy zlecenia nie były wykonywane w godzinach pracy – zgodnie z wytycznymi POKL

Jestem przekonana, że mając na uwadze dziennikarską rzetelność, wracając do tematu zamieści Pan kilka dodatkowych informacji obrazujących kontekst sprawy a nie tylko sensację.

W 2010 roku Gmina Grodziec otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu środki na realizację 6 wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki realizacji powyższych projektów gmina uzyskała 750.000,00 zł i są to projekty finansowane w 100% ze środków unijnych – z budżetu gminy nie wydano na ten cel nawet 1 zł.

W wyniku realizacji projektu w Przedszkolu Samorządowym powstał dodatkowy oddział przedszkolny, wyposażono przedszkole w nowe meble, zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne. Wszystkie dzieci korzystają z bezpłatnych zajęć z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej. Rodzice i ich dzieci korzystają z usług logopedy i psychologa, zapewniono wsparcie specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

135 dzieci z terenu gminy uczestniczyło w zajęciach nauki pływania na basenie w Koninie oraz odbyło szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. 90 dzieci brało udział w wycieczkach szlakiem ważnych miejsc historycznych. Dzieci nie ponosiły żadnych kosztów związanych z realizacją tych zajęć. Zapewniony miały transport, opiekę i wyżywienie.

Dzięki uzyskanym środkom „finansowo nachapałam się” nie tylko ja a „finansowe kokosy” – jak Pan to nazywa – dzięki mojej pracy otrzymało wiele innych osób. Zatrudnienie na umowę o pracę otrzymały 3 osoby a dodatkowe zatrudnienie w formie umów zleceń otrzymało ponad 50 osób – specjalistów z różnych dziedzin – głownie mieszkańców Gminy Grodziec.

W razie dalszych Pana wątpliwości co do legalności moich dochodów wykazanych w oświadczeniu majątkowym proszę zwracać się do instytucji kontrolnych do tego powołanych.

Dziwić może tylko fakt, że tak doświadczony dziennikarz najpierw pisze i wydaje sądy a później pyta. Czyżby tania sensacja była aż tak cenna.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Beata Nowicka”