KONIN. Wotum nieufności dla prezydenta Nowickiego

IS_005

Zdaniem posła Tomasza Nowaka z Platformy Obywatelskiej fakt, że posłanka Elżbieta Streker-Dembińska i radni SLD wypowiedzieli się przeciwko propozycjom kierownictwa miasta w sprawie stref płatnego parkowania oraz dyskutowanym rozwiązaniom dotyczącym prywatyzacji przedszkoli jest wyrażeniem wotum nieufności dla prezydenta Józefa Nowickiego. Albo swoistym partyjnym zamachem stanu.

Platforma uważa, że z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta należy zdjąć punkt dotyczący stref płatnego parkowania, do czasu powrotu prezydenta Nowickiego. Zdaniem radnych tego ugrupowania należy się skupić na budowaniu nowych parkingów, a strefy wprowadzić jedynie w miejscach newralgicznych, takich jak: Starówka, teren przy dawnych Domach Towarowych ,,Centrum” czy dworcu PKP.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA