SKULSK. W Lisewie na grillu

Festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieży sołectwa Lisewo zorganizowano z inicjatywy radnych z tego sołectwa, sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej Sołectwa Lisewo, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku. W czasie trwania festynu dzieci i młodzież brały udział w konkursach.

Były nie tylko nagrody, ale także kiełbaska z grilla, pączki, napoje, lody i słodycze. Oprawę muzyczną zapewniła kapela z Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku „John Band”. W organizację imprezy włączyła się również lokalna grupa działania – Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami”, które działa na obszarze pięciu gmin: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Ostrowite i Skulsk. Stowarzyszenie przeprowadziło konkurs wiedzy o gminie Skulsk, konkurs plastyczny i przyrodniczy, tworzenie figur z różnych materiałów i malowanie twarzy z atrakcyjnymi nagrodami.

Na festynie obecny był Zarząd Stowarzyszenia, na czele z prezes Barbarą Dębowską. Festyn prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku Jan Wadelski z pracownikami GOK w Skulsku.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA