STAROSTWO POWIATOWE W TURKU. Dariusz Młynarczyk na aucie, Zbigniew Bartosik nowym starostą tureckim

Zbigniew Bartosik

29 czerwca Dariusz Młynarczyk przestał być starostą tureckim. Taka była wola Rady Powiatu Tureckiego. Przyczyną było naruszanie prawa przez Młynarczyka. Zwolnione stanowisko objął dotychczasowy wicestarosta Zbigniew Bartosik. ,,Za” głosowało 12 radnych. 4 było przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu. Wicestarostą został Władysław Karski. W Zarządzie znaleźli się także: Wojciech Rusek, Henryk Trocha i Anita Dzieciątkowska-Pieścik.

(zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Turku)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA