KONIN, KOŁO, SŁUPCA, TUREK. O prezydencji ani widu, ani słychu

logo_s

Dzisiaj Polska przejęła na pół roku rządy w Unii Europejskiej. W regionie konińskim to wydarzenie spotkało się z tak dużym odzewem, jakby Kowalski kichnął w sklepie mięsnym. Na stronach internetowych ośmiu najważniejszych samorządów w regionie konińskim (miasta i stolice powiatów w Koninie, Kole, Słupcy i Turku) nie pojawiło się na ten temat ani słowo. Nie doszły też do nas informacje o lokalnych entuzjastycznych festynach, akcjach, uroczystościach czy odświętnych spotkaniach.

Czym jest prezydencja. Oto tekst ze strony rządowej www.prezydencjaue.gov.pl: ,,Przygotowanie i sprawowanie Prezydencji w Radzie UE wiąże się z koniecznością koordynowania kilku tysięcy spotkań, zarówno formalnych (poświęconych omawianiu bieżących spraw), jak i nieformalnych (w celu wymiany poglądów w sprawach długoterminowych), w Brukseli, Luksemburgu oraz kraju Prezydencji, w tym także spotkań na najwyższym szczeblu (Rada Europejska, szczyty z przywódcami państw trzecich). Kluczową rolą Prezydencji jest wypracowywanie porozumień pomiędzy Państwami Członkowskimi szczególnie wtedy, gdy poruszane są kwestie drażliwe i kontrowersyjne.

Innym zadaniem jest reprezentowanie Rady wobec instytucji UE, w szczególności wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zadanie to wymaga przede wszystkim biegłości proceduralnej i merytorycznej, zarówno na szczeblu politycznym, jak i przede wszystkim urzędniczym. Przez pół roku państwo sprawujące Prezydencję prowadzi prace Rady i kształtuje jej relacje z partnerami instytucjonalnymi, przewodniczy spotkaniom roboczym, a także regularnie informuje Parlament Europejski o prowadzonych pracach.

W związku z powołaniem przez Traktat Lizboński stanowiska Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, dotychczasowe kompetencje Prezydencji w zakresie polityki zewnętrznej zostały ograniczone. Unia Europejska zyskała w tym zakresie większą „widoczność” i sprawność, również za pośrednictwem tworzonej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.”