KONIN. Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych i biernych zawodowo

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo mieszkające w powiecie konińskim i słupeckim w wieku 25-50+, do udziału w bezpłatnych szkoleniach zorganizowanych w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwumiesięczne kursy z: turystyki i agroturystyki, kuchni regionalnej oraz rzemiosła artystycznego. Mają one na celu przygotowanie oraz ułatwienie uczestnikom kursów wejścia na rynek pracy lub powrót do aktywności zawodowej, a także możliwość samodzielnej działalności. Ponadto zdobędą umiejętności obsługi komputera, kasy fiskalnej i komunikowania się w języku angielskim.

Uczestnicy szkoleń mają zapewnione bezpłatne: podręczniki, ćwiczenia i pakiety edukacyjne; zwrot kosztów podróży publicznymi środkami lokomocji; posiłek podczas szkolenia.

Zapisy na bezpłatne szkolenia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie przy ul. PCK 13, do 31 lipca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Więcej informacji o szkoleniach znaleźć można na stronie www.tio.republika.pl

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA