KONIN. Medale za ,,złote gody”

5 lipca w konińskim Urzędzie Stanu Cywilnego zastępca prezydenta miasta Marek Waszkowiak wręczył medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP 11 parom, które wspólnie są ze sobą 50 lat. Ponadto jedna para – Barbara i Joachim Kuschek – obchodziła 55-lecie.

Głowa państwa medale przyznała: Czesławie i Bolesławowi Pasińskim, Jadwidze i Romualdowi Silskim, Krystynie i Jerzemu Brzuśkiewiczom, Justynie i Władysławowi Chojnackim, Reginie i Henrykowi Kurkom, Irenie i Marianowi Koperskim, Alicji i Józefowi Jesionowskim, Marii i Józefowi Kowalczykom, Barbarze i Stanisławowi Grzebieluchom, Teresie i Stanisławowi Rzeszotarskim, Jadwidze i Walerianowi Awtuchom. Ponadto jedna para – Barbara i Joachim Kuschek – obchodziła 55-lecie. Ona też została uhonorowana specjalnymi podziękowaniami.