ZAROBKI. Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów

Jedyny wójt w powiecie konińskim, który ma ponad 20-letni staż w kierowaniu samorządową gminą. Otrzymuje miesięcznie 8 500 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze to 4 700 zł, dodatek funkcyjny – 1 600 zł, dodatek specjalny ( 20 proc.) – 1 260 zł, dodatek za wysługę lat (20 proc.) – 940 zł.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA