KONIN. Radosne wakacje

DSC00040

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie zakończył realizację programu pod hasłem „Radosne Wakacje 2011”. Wzięło w nim udział 119 dzieci. Były to zarówno grupy zorganizowane  z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, jak i uczestnicy okazjonalni z Konina.

Program ,,Radosne wakacje 2011”  obejmował następujące  formy zajęć: wakacyjne muzykowanie – poznajemy instrumenty muzyczne, słoneczne rytmy, konkurs piosenki wakacyjnej; warsztaty twórczego rozwoju – jesteśmy kreatywni, zabawy w marzenia; zabawy w teatr – inscenizujemy znane wiersze i bajeczki; zabawy plastyczne – lato w kolorach, wakacyjne portrety, plener malarski; zabawy rekreacyjne na Zielonym Placu przy MDK. Ponadto w  ramach formy „Mali odkrywcy”, jak w ubiegłych latach, zorganizowany został wyjazd do Kazimierza Biskupiego i Bieniszewa grupy z półkolonii Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich. Program obejmował: zwiedzanie klasztoru i Muzeum Misjonarzy w Kazimierzu Biskupim, przemarsz ścieżką edukacyjną i pogadankę:  Jak możemy chronić las? W realizację programu ,,Radosne Wakacje 2011”  zaangażowana była cała kadra pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, a za przygotowanie i sprawny jego przebieg odpowiedzialna była Katarzyna Galińska  – nauczyciel MDK.

Dla uczestników zajęć tanecznych grupy „Fart” zorganizowano wyjazd do Poznania na spektakl pt. ”Bez ciemności nie ma snu.” Organizatorem spektaklu była Szkoła Baletowa Iwony Ratajczak ”Piruet”. Pomysłodawcą wyjazdu i opiekunem grupy była Justyna Szczap-Morkowska – nauczyciel MDK.

Oprócz programu realizowanego  w  Młodzieżowym Domu  Kultury w dniach od 4 do 10 lipca wychowankowie brali również udział w projekcie „Młodzież w akcji  – wymiana młodzieży”„ w ramach którego uczestniczyli   w kreatywnym, artystycznym oraz muzycznym obozie letnim ”Siedem Magicznych Dni” w  Akmene  na Litwie. Opiekunem artystycznym grupy byli: Marlena Brzezińska – nauczyciel MDK i Bartłomiej Nowosielski – aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Ponadto w drugiej połowie sierpnia wychowankowie MDK będą uczestniczyć w projekcie Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży w ramach warsztatów artystycznych  pod hasłem „Człowiek, natura, technologia”. W warsztatach będzie brała udział  młodzież z Herne i uczestnicy zajęć z MDK. Zajęcia prowadzić będą: Marlena Brzezińska – nauczyciel MDK i Bartłomiej Nowosielski – aktor Teatru Ateneum w Warszawie,  a także instruktor tańca ze strony niemieckiej.
W  celu integracji  uczestników zaplanowano również bogaty program rekreacyjny. Wyjazd na Litwę i warsztaty  polsko-niemieckie zorganizowano przy współpracy Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Konina.
Pod koniec wakacji w dniach od 22 do 28 sierpnia zaplanowano także wyjazd młodzieży na zgrupowanie Studia Tańca  „Fart”, które odbędzie się w Termach Uniejowskich. Celem wyjazdu jest  udział w warsztatach doskonalących umiejętności taneczne dzieci i młodzieży – uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Opiekunami artystycznymi grupy są: Justyna Szczap-Morkowska i Iwona Ratajczak.


(nadesłał: MDK Konin)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA