HUMOR W PROTOKOŁACH. Rychwał – niedrożność sączka, budżet skąp i durze szkody

Protokoły z sesji to lektura pouczająca. I czasami śmieszna. Dlatego będziemy się nad nimi pochylać. Na początek cytaty z protokołów z sesji Rady Miejskiej w Rychwale: ,,Burmistrz odbył spotkanie ze spółką wodną, została zlikwidowana niedrożność sączka melioracyjnego, która przyniosla efekt.”

,,Są skargi od mieszkańców, że ludzie wylewają wodę na drogi. Burmistrz prosili o wzajemne zrozumienie ponieważ to co wie to ludzie mają pelne piwnice wody w swoich domach i tu rodzi się problem.”

,,Budżet ten jest bardzo skąp. Poszukujemy środki i będziemy zabiegać o dodatkowe środki na inwestycje. Wszędzie brakuje środków w budżecie.”

,,Tam gdzie jest potrzeba to trzeba ale nie koniecznie wszędzie gdzie nie ma takiej potrzeby zmieniać licznik.”

,,Pan Jankowski Zdzislaw złożyl propozycje aby przewodniczący rady prowadzil obrady na siedząco.”

,,Droga powiatowa źle wykonana robota pracownik zajmiecie się tą sprawą”.

,,Chodnik w Jaroszewiczach Rychwalskich będzie monitowany.”

,,Sołtys Wojtczak skarżyl się na bobry które robią durze szkody.”

,,Burmistrz zapytał się pana Jankowskiego czy jest przygotowany zdrowotnie na odpowiedzi na zarzuty jakie zostały podane w liście”.

,,Komendant pouczył jak należy się zachować i być przezornym na obce osoby które wchodzą do domu.”

,,Radny z naszego terenu nic nie pomógł ani też nic nie powiedział…”

(cytaty dosłowne)

Materiał jest tak bogaty, że ciąg dalszy nastąpi.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA