STARE MIASTO. Strażacka rywalizacja

Zwycięska Drużuna Zawodów Strażackich

Barczygłów był gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. To doroczny sprawdzian przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków, a także sportowej rywalizacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami. W zawodach wzięło udział 12 drużyn. Ochotnicy zmagali się w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, pod przewodnictwem mł. bryg. Jacka Horosza.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

Sztafeta pożarnicza:

1 miejsce OSP Lisiec Wielki – 60,16

2 miejsce OSP Barczygłów – 61,90

3 miejsce OSP Główiew – 63,55

Ćwiczenia bojowe:

1 miejsce OSP Lisiec Wielki – 44,50

2 miejsce OSP Żychlin – 48,50

3 miejsce OSP Modła Królewska – 49,90

Klasyfikacja generalna:

1 miejsce OSP Lisiec Wielki – 104,66

2 miejsce OSP Główiew – 113,55

3 miejsce OSP Barczygłów – 115,05

Kolejne miejsce zajęły OSP z: Modły Królewskiej, Żychlina, Starego Miasta, Żdżar, Janowic, Rumina, Kars, Kazimierowa i Krągoli.

Drużyny, które zajęły lokaty od pierwszej do trzeciej otrzymały puchary, medale i talony na zakup sprzętu bojowego – odpowiednio na 700, 500 i 300 złotych. Wszystkim OSP wręczone zostały pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie wójt gminy Ryszard Nawrocki podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie i sportową rywalizację.

Maria Pilarczyk

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA