PRYWATYZACJA KOPALŃ. 5366 pracowników i żarna kapitalizmu

14 października upływa termin odpowiedzi na zaproszenie ministra skarbu państwa do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółek: Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z siedzibą w Turku oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. z siedzibą w Kleczewie.

Do nabycia jest 10 200 000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna, ul. Uniejowska 9, 62-700 Turek oraz 20 803 750 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10 złotych każda, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85% kapitału zakładowego spółki Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Podstawowe dane (na dzień 31 grudnia 2010 rok). KWB ,,Adamów” – suma bilansowa: 240722037,22 zł; kapitał własny: 146526700,88 zł; kapitał zakładowy: 120000000 zł; przychody ze sprzedaży: 297774783,41 zł; wyniki netto: 10390152,01 zł; zatrudnienie: 1716 osób. KWB ,,Konin” – suma bilansowa: 858582021,41 zł; kapitał własny: 345197443,74 zł; kapitał zakładowy: 244750000 zł; przychody ze sprzedaży: 602859056,52 zł; wyniki netto: 32154895,8 zł; zatrudnienie: 3650 osób

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA