GOLINA. Kolejny wniosek o odwołanie przewodniczącej

Na sesji Rady Miejskiej w Golinie po raz kolejny pojawił się wniosek o odwołanie przewodniczącej RM Anny Kapturskiej. Przewodnicząca jednak źle się poczuła. Sesja została przerwana. I nie wiadomo, kiedy do głosowania dojdzie.