POWIAT KONIŃSKI, WIERZBINEK. Kopalnia dała na drogę

Półtora miliona złotych zasiliło powiatowy budżet. Pieniądze przeznaczone zostaną  na modernizację drogi Wierzbinek-Boguszyce. Uchwałę podjęto wczoraj, na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Konińskiego. Pierwsze w tej kadencji posiedzenie zwołane na wniosek Zarządu Powiatu poświęcone było zmianom w budżecie na rok 2011.

Obrady zaczęły się o godzinie 14.00 i trwały pół godziny. Wzięło w nich udział 21 radnych, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę o zmianach w budżecie. Zanim jednak przystąpiono do głosowania, starosta Małgorzata Waszak wyjaśniła powód zwołania sesji nadzwyczajnej.

Zgodnie z zawartą 15 lipca ugodą pomiędzy Powiatem Konińskim a Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie, kopalnia zobowiązała się do podjęcia określonych działań związanych z transportem węgla z odkrywki Tomisławice, który do czasu wybudowania połączenia kolejowego z Lubstowem, przebiegać będzie drogami lokalnymi. Rozpoczęcie przewozu węgla po drodze powiatowej nr 3197P Wierzbinek-Boguszyce uwarunkowane zostało wykonaniem prac modernizacyjnych na tym odcinku. Obejmą one poszerzenie szerokości jezdni do 5,5 m, ułożenie na 1650 m drogi nakładki bitumicznej
oraz wybudowanie 1100 m chodnika. Na realizację tego zadnia, kopalnia przekazała samorządowi powiatu środki finansowe w wysokości 1 500 000 zł. Remont drogi rozpocznie się zaraz po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy, a zakończy w sierpniu br.

Jak zapewniła starosta Małgorzata Waszak, po zakończeniu przewozu węgla, przeprowadzony zostanie przegląd eksploatowanego odcinka w celu dokonania oceny stanu drogi. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nawierzchni, obiektów mostowych bądź innych elementów drogi, do ich usunięcia zobowiązana będzie kopalnia, która na własny koszt dokona napraw w ustalonym zakresie i terminie.

Marta J. Bagrowska – rzecznik prasowy Starostwa