TUREK. Logo, czyli przedszkolak potrafi lepiej

logo Turek

Miasto Turek dorobiło się swojego logo. Czyli wizytówki. Nam to logo kojarzy się z popijaniem zimnego piwa w samych gaciach w jakimś ciepłym kraju. Ale podobno jest to klimat Mehoffera. A nawet ,,są to barwy mistrza Mehoffera, jednoznacznie kojarzące się z kolorami polichromii artysty w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.”

Przynajmniej takie wyjaśnienie pojawiło się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku. Oto cały tekst (podpisany A. Michalak): ..Logo miasta Turku to kolorowy znak graficzny, swoją kompozycją nawiązujący do malarstwa i barw, jakimi najczęściej posługiwał się Józef Mehoffer. Logo informuje również o tym, że Turek to miasto w klimacie Mehoffera.

Logo miasta to prosty znak graficzny, jednoznacznie identyfikowalny z miastem i jego walorami. Takie właśnie jest prezentowane logo Turku, stworzone przez Agencję Interaktywną SG24 z Poznania, w ramach projektu „Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” w celu ożywienia potencjału kulturowego regionu”, współfinansowanego ze środków unijnych i miasta Turku.

Logo to nazwa miasta pisana odręcznie pędzlem, każda litera w innym kolorze. Dobór kolorów nie jest przypadkowy. Są to barwy mistrza Mehoffera, jednoznacznie kojarzące się z kolorami polichromii artysty w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku. Za znakiem widnieje również malowana pędzlem gwiazdka w tych samych barwach do napis „Turek”, stanowiąca odnośnik do rozwinięcia nazwy miasta, wskazująca, że Turek to miasto w klimacie Mehoffera.

Logo jest nie tylko znakiem graficznym wyróżniającym projekt infrastrukturalny i promocyjny, realizowany przy udziale środków unijnych. To przede wszystkim element promocyjny, symbol miasta. Logo „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” pojawiać się będzie we wszystkich materiałach promocyjnych, prezentacjach, w oficjalnych pismach, w ofertach, na targach, na stronach internetowych i wszelkich innych nośnikach promocyjnych. Będzie używane w zastępstwie herbu wszędzie tam, gdzie zastosowanie godła jest niewskazane.

Logo miasta jest znakiem graficznym chronionym prawami autorskimi, należącymi do Gminy Miejskiej Turek. Każdy, kto zechce posługiwać się tym znakiem będzie zobowiązany wystąpić o stosowne pozwolenie. Aktualnie opracowywany jest regulamin korzystania z logo miasta, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia radnym Rady Miejskiej Turku.”