KONIN. Miejska Inauguracja Roku Szkolnego

IS_046

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie była gospodarzem Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego. Gości powitał dyrektor Grzegorz Jankowiak. Na uroczystości padło wiele ciepłych słów pod adresem uczniów i nauczycieli, z życzeniami, aby kolejny rok nauki był jak najbardziej pomyślny. Zastępca prezydenta Konina Marek Waszkowiak przywołał przy tym słowa swojego wychowawcy, który już w I klasie powiedział mu, że człowiek uczy się całe życie.

Na uroczystości grono pedagogów odebrało akty powołania na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Koninie. Oklaskami nagrodzono występy artystyczne i sportowe uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA