UCZELNIE. Konińska Gazeta Internetowa poleca

Teksty dotyczące uczelni wyższych są zamieszczane w dziale OŚWIATA – Uczelnie. Te uczelnie, które promują się na łamach Konińskiej Gazety Internetowej mają dodatkowo własną zakładkę. Zapraszamy.