WŁOCŁAWEK. Pielgrzymka z rejonu konińskiego. Przeciwko promowaniu satanizmu

3 września kapłani i wierni rejonu konińskiego pielgrzymowali do katedry włocławskiej z racji jubileuszu 600-lecia jej konsekracji. W liturgii wzięło udział ok. 40 kapłanów i kilkuset wiernych. Byli wśród nich przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke i wicestarosta powiatu konińskiego Andrzej Nowak. Na zakończenie mszy św. biskup włocławski Wiesław Mering zwrócił się do wiernych z odezwą będącą sprzeciwem wobec zaangażowania telewizji publicznej w promowanie satanizmu.

Biskup zaprotestował przeciwko zaproszeniu do jednego z programów TVP2 Nergala, który nie kryje swoich związków z satanizmem i który publicznie na koncercie podarł Biblię. Zdaniem ordynariusza włocławskiego telewizja publiczna nie powinna angażować się w promowanie satanizmu. Podkreślił, że TVP utrzymywana jest z pieniędzy podatników, a tym samym ciąży na niej obowiązek respektowania wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, sprawiedliwości. Powinna służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, budowaniu społecznego pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu. Udział „Nergala” (Adama Darskiego) – nie kryjącego swojego zaangażowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa stoi w sprzeczności z tymi zapisami uchwały Zarządu TVP z roku 1994 pt. „Misja Telewizji Publicznej jako nadawcy publicznego”, które odwołują się do wartości chrześcijańskich i narodowych.

Biskup Mering zaapelował o odwagę w obronie Bożych Praw: „błagam i żarliwie zachęcam młodzież i dorosłych do ujawniania swojej niezgody na obecność Nergala w publicznej TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji 2 programu TVP; składanie podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: www.ksd.media.pl; modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boga nie było publicznie obrażane; zachęcając, by tą modlitwą objąć także wspomnianego bluźniercę; aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie nimi. – Jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno nam ujawniać swoje poglądy – mówił. Polecając „nagłośnienie tej sprawy w całej diecezji: z kulturą, ale równocześnie bardzo zdecydowanie” biskup włocławski wydał odezwę do kapłanów i wiernych świeckich w powyższej sprawie. „Bylebyście tylko trwali w wierze” – hierarcha wołał do pielgrzymów słowami św. Pawła Apostoła i w pełnych bólu słowach mówił o bezsilności podobnej do tej, gdy dwa tysiące lat temu znieważano Pana Jezusa i z nienawiści Go ukrzyżowano. Prosił, by starczyło sił do tego, by w tej bezsilności mieć odwagę i stanąć pod Krzyżem Pana. „Jako chrześcijanie nie możemy milczeć, zgadzać się na bluźnierstwa! Moc w słabości się doskonali!” – zakończył.

Liturgię uświetnił chór z parafii św. Faustyny w Koninie. Obecne były poczty sztandarowe z rejonu. Pierwsze czytanie odczytał przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke. Homilię wygłosił ks. kan. Zbigniew Wróbel, z parafii Brudzew Kolski. Wspominając najpierw swoje związki z katedrą zaznaczył, że ta świątynia, dumna swoją historią, matka wszystkich Kościołów diecezji, jest nauczycielką wiary, duszpasterskiej gorliwości i rodzicielką kapłanów. Kaznodzieja przypomniał trzy ważne dla tego miejsca postacie: Prymasa Tysiąclecia Stefana kard. Wyszyńskiego, który w katedrze przyjął święcenia kapłańskie, bł. bpa Michała Kozala, męczennika z Dachau i patrona Włocławka, oraz bł. Jana Pawła II, który 6 czerwca 1991 r. pielgrzymował do włocławskiej katedry. Ks. Wróbel przypomniał wypowiedziane wówczas przez Ojca Świętego słowa.

Nawiązując do Ewangelii kaznodzieja swoje rozważania skoncentrował na ukazaniu ducha prawa, które nigdy nie może być przeciwne człowiekowi. Wierność literze prawa oddzielona od miłości i skierowana przeciwko godności ludzkiej osoby jest wypaczeniem prawa, wręcz obraca się przeciwko samemu człowiekowi. „Nad stanowionym prawem ludzkim jest jeszcze prawo Boże, które obowiązuje w sercu” – mówił ks. Wróbel i pytał: „Co to za prawo, które pozwala zabijać nienarodzoną osobę ludzką? Co to za prawo, które dla uradowania rodziców jednym narodzonym życiem ludzkim, godzi się na zabicie wielu innych istnień w ramach procedury In vitro? Co to za prawo, które w imię rzekomej litości zgadza się na zabicie starszej osoby? Co to za prawo, które pozwala na tworzenie „małżeństwa” przez osoby tej samej płci? Co to za prawo, które parom homoseksualnym pozwala na zakładanie rodzinnych domów dziecka – chyba po to, żeby deprawować, bo przecież nie po to, żeby wychowywać? Co to za prawo, które uniewinnia obrażającego uczucia religijne, drącego na koncercie Biblię artystę?” Zwracając uwagę na zachodzące w świecie i dotykające naszą polską rzeczywistość procesy globalizacyjne kaznodzieja zauważył, że wrogiem globalizacji staje się Bóg, Kościół, rodzina, naród i ziemia. Walka z Bogiem i promowanie postaw niewiary, zwalczanie Kościoła, godzenie w rodzinę i rozbijanie jej tkanki, wyśmiewanie się i lekceważenie wartości narodowych, a także wyprzedaż polskiej ziemi, to zdaniem kaznodziei destrukcyjne oblicze globalizacji, której postać obraca się przeciwko samemu człowiekowi. Na zakończenie zachęcał, aby pielgrzymując do katedry wyjść z niej umocnieni w wierze i wierni miłości do Chrystusa i Kościoła.

Słowo podziękowania w imieniu zebranych wypowiedział przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke i wicestarosta powiatu konińskiego Andrzej Nowak. Przypomnieli, że obecność we włocławskiej katedrze daje umocnienie w wierze, jako że historia uczy wiary. Odwołując się zaś do słów bł. Jana Pawła II podkreślili, że tak naprawdę każdy codziennie powinien odbywać pielgrzymkę do wnętrza swojego serca. Gratulując obchodów jubileuszu życzyli ks. bp. Wiesławowi Meringowi licznych owoców tego czasu, zwłaszcza powołań kapłańskich i zakonnych. Wszystkim włączającym się w przygotowanie tej pielgrzymki na ręce Pasterza Diecezji podziękował także ks. prał. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi rejonu.

—————————————————————————————————

Odezwa Biskupa Włocławskiego przeciwko promocji satanizmu w TVP

2011-09-03

Odezwa do Braci Prezbiterów i Wiernych Świeckich diecezji włocławskiej w sprawie sprzeciwu wobec promocji satanizmu w Telewizji Polskiej

Siostry i Bracia,

Oniemiałem ze zdumienia: publiczna telewizja, utrzymywana z pieniędzy podatników, mająca respektować to, co się nazywa wartościami uniwersalnymi, a więc: prawdę, dobro, sprawiedliwość; która powinna służyć wszechstronnemu rozwojowi człowieka, budowaniu społecznego pokoju, obiektywizmowi i ładowi moralnemu – planuje udział „Nergala” (Adama Darskiego) – nie kryjącego swojego zaangażowania w satanizm i pogardy dla chrześcijaństwa – w programie The Voice of Poland od jesienie 2011 roku, w Programie Drugim Telewizji Polskiej!

Bluźnierca, satanista, miłośnik wcielonego zła dostanie do dyspozycji ekran publicznej telewizji, by łatwiej mógł głosić swoje trucicielskie nauki.

Non possumus! – powiedzieli kiedyś Polscy Biskupi Cezarowi moszczącemu sobie gniazdo na ołtarzu. Nie wolno udawać, że nic się nie stało, nawet jeśli okrzyczą nas wstecznikami, nietolerancyjnymi katolikami, czy jakimiś tam „beretami”! Nie! Jako obywatele mamy prawo ujawniać i głosić swoje zdanie.

Moich Diecezjan proszę o odwagę w obronie Bożych Praw; błagam i żarliwie zachęcam Młodzież i Dorosłych do:

- ujawniania swojej niezgody na obecność Nergala w publicznej TVP poprzez protesty kierowane do Dyrekcji Programu Drugiego TVP;
- składania podpisów na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: www.ksd.media.pl;
- modlitwy, zwłaszcza do św. Michała Archanioła, by w Polsce Imię Boga nie było publicznie obrażane; tą modlitwą obejmijmy także wspomnianego bluźniercę, „który nie wie, co czyni”;
- aktywnego włączenia się duchownych w akty protestu, pokierowanie nimi; jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju i wolno nam ujawniać swoje poglądy;
- nagłośnienia tej sprawy w całej diecezji: z kulturą, ale równocześnie bardzo zdecydowanie;
- wykorzystania wszelkich publikatorów do akcji protestacyjnych, ambony, pism parafialnych, sal katechetycznych, lokalnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych;
- uświadamiania wiernym, że mamy bardzo realne sposoby wpływu na to, co pojawia się na ekranach – choćby przez obywatelski protest niepłacenia za abonament, jeżeli prośby i apele pozostaną bez echa.

Nie możemy milczeć, kiedy w drastyczny sposób narusza się przywiązanie wiernych do chrześcijaństwa. Niedawno Nergal został „rozgrzeszony” przez Sąd w Gdyni za publiczne poniżenie Pisma Świętego i słowa: „…żryjcie to gówno…!”, a Kościół nazwał „zbrodniczą sektą”.

Nie możemy milczeć ani ze strachu, ani z woli przypodobania się osobistym wrogom Pana Boga, ani z motywów politycznej poprawności, czy obojętności! Nie obawiajmy się: „na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” – mówi nam Chrystus! (J16,33).

Wszystkim zatroskanym o Bożą sprawę – najserdeczniej błogosławię.

+Wiesław Mering
BISKUP WŁOCŁAWSKI

(źródło: www.diecezja.wloclawek.pl)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA