SANKTUARIUM W LICHENIU. I Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

Kobiety z całej Polski zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich przybędą 10 września do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Choć pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone już w XIX w., będzie to pierwsze ogólnopolskie spotkanie.
Inicjatorkami zjazdu są kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących w gminie Ślesin, do której należy także Licheń. Najpierw zapragnęły spotkać się z dr Wandą Półtawską, która jest doktorem nauk medycznych, specjalistką w dziedzinie psychiatrii, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kiedy dr Półtawska przyjęła zaproszenie i zaproponowała wykład pt. „Świętość życia zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II ”  pomyślały, że na to spotkanie zaproszą także kobiety z innych kół. W programie zjazdu znajdą się tematy nie tylko dotyczące sfery duchowej, ale i zagadnienia mogące zainteresować kobiety mieszkające i pracujące na wsi. Organizatorki mają nadzieję, że licheński zjazd będzie okazją do poznania się, wymiany doświadczeń i  integrowania Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń Kobiet Wiejskich oraz pozostałych kobiet zamieszkujących tereny wiejskie.

(źródło: Sanktuarium w Licheniu)