KONIN. Dzieci i młodzież a zagrożenia XXI wieku

W auli PWSZ w Koninie odbyła się konferencja na temat „Dzieci i młodzież a zagrożenia XXI wieku”, zorganizowana przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Do współorganizacji tego zaproszono: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miejski w Koninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, urzędy gmin powiatu konińskiego oraz Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.

Spotkanie otworzył Komendant Miejski Policji w Koninie, mł. insp. Jarosław Rzymkowski. Podkreślił, że konferencja nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania innych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój dzieci i młodzieży. Wskazał, że policja dotyka już skutków pojawiających się u młodzieży uzależnień, a przejawiających się w działaniach przestępczych. Coraz bardziej wnikliwa praca w środowisku nastolatków pozwala ujawniać nieletnich związanych z przestępczością narkotykową, czy też z przestępstwami popełnionymi pod wpływem narkotyków i alkoholu. Konferencja to jedna z form profilaktyki, która również w pracy policji zajmuje bardzo ważne miejsce.


W spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli policji, pedagogów, dyrektorów szkół, rodziców, kuratorów rodzinnych, przedstawicieli komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Obecni również byli: wicestarosta koniński Andrzej Nowak, zastępca prezydenta Konina Dariusz Wilczewski, wójtowie i burmistrzowie powiatu konińskiego, przedstawiciele instytucji działających w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wspierających proces wychowawczy dzieci i młodzieży.

Dr Krzysztof Wojcieszek, autor programu profilaktycznego dla młodzieży „NOE”, przedstawił fizyczny i duchowy wymiar problemu alkoholowego. Podkreślał, że błędne jest przekonanie, iż jedynym problemem alkoholowym jest uzależnienie od substancji. Jego zdaniem większość problemów alkoholowych jest dostarczana nie tylko przez osoby uzależnione, ale przede wszystkim przez osoby, których rzekomo sporadyczne wyczyny alkoholowe przekładają się na wiele tragedii rodzinnych. Odniósł się do wypadków, w których giną osoby zabite przez pijanych kierowców, do przemocy i gwałtów oraz innych sytuacji, gdzie rolę odgrywa alkohol. Istota problemu to używanie substancji alkoholowych. Alkohol niezależnie od uzależnienia powoduje u młodych ludzi banalizm życiowy, pogorszenie wyników w nauce, narastanie konfliktów rodzinnych, naruszenie zasad życia społecznego, zaburzenie więzi, konflikty z prawem, wczesne inicjacje seksualne, śmierć, np.w wypadkach drogowych. Młodych ludzi należy uczyć – i to nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem – bycia abstynentem w różnych sytuacjach życiowych oraz umiaru, czyli umiejętności stawiania granic w zakresie spożywania alkoholu. I jest to rola przede wszystkim rodziców, opiekunów, wychowawców, osób które odpowiedzialne są za kształtowanie i wychowanie najmłodszych.

Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Zygmunt Medowski omówił zasady osiągania sukcesu w profilaktyce. Podkreślał, że bardzo ważne jest, by działania prowadzone na poziomie globalnym, regionalnym, lokalnym i środowiskowym, były ze sobą spójne i wzajemnie sie uzupełniały. Twierdził,że na skuteczność profilaktyki wpływa także właściwa edukacja dzieci i młodzieży oraz niesienie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym. Przy tym należy działać świadomie. Im wcześniej zauważymy i zareagujemy na pojawiający się problem uzależnienia, tym większe szanse ma resocjalizacja. Zygmunt Medowski podkreślał, że sukcesem jest każdy rodzic, który więcej rozumie i potrafi. Sukcesem w podjętym procesie resocjalizacji jest każde dziecko, które mniej cierpi, lepiej się rozwija i odnajduje w trudnej i skomplikowanej rzeczywistości.

Mł.asp. Rafał Lewandowski, detektyw Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koninie, omówił aspekty cyberprzemocy i wskazał na inne przestępstwa dokonywane przy pomocy internetu. Podkreślał, że w sieci nieprzestrzegając ogólnych zasad bezpieczeństwa, tak jak w codziennym życiu, bardzo łatwo można stać się ofiarą i sprawcą przestępstw. Rafał Lewandowski mówił o coraz częściej pojawiających się w sieci pomówieniach, znieważeniach czy też stalkingu, dotykających również nieletnich. Co ciekawe, sprawcami tych przestępstw najczęściej okazują się koleżanki bądź koledzy z najbliższego otoczenia. Funkcjonariusz tłumaczył, jak chronić swoje dane osobowe w sieci i jak zapobiegać wirtualnym przestępstwom.

W czasie trwania konferencji nie zabrakło podziękowań za dotychczasową współpracę konińskiej Policji z pozostałymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i wychowanie młodzieży, w zakresie prewencji i przeciwdziałaniu różnym zagrożeniom. Słowa wdzięczności na ręce komendanta miejskiego policji w Koninie i policjantów Wydziału Prewencji złożyli wicestarosta koniński Andrzej Nowak, pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie i przedstawiciel Rady Rodziców z Centrum Kształcenia Ustawicznego ,,Wiedza” w Koninie.

(źródło: KMP w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA