KONIN. Szansa w turystyce

IS_128

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie prowadzi bezpłatne, dwumiesięczne szkolenie dla osób, które obecnie nie pracują, ale widzą swoją szansę zawodową w obszarze turystyki i agroturystyki. Grupa ma zajęcia nie tylko związane z podstawową tematyką, ale także m.in. informatyczne, z języka angielskiego, księgowości czy psychologii. Mają one poszerzyć kwalifikacje i kompetencje, a tym samym zwiększyć szanse na znalezienie pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Kolejne kursy dotyczyć będą nie tylko turystyki i agroturystyki, ale także kuchni regionalnej i rzemiosła artystycznego.

Zapisy na bezpłatne szkolenia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie przy ul. PCK 13.